Δράσεις

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ ΓΙΑ ΣΥΓΚΡΟΤΗΣΗ Δ.Ο.Ε

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΚΔΗΛΩΣΗΣ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ

Συγκρότησης Διεπιστημονικής Ομάδας Εργασίας για την:

«Συστηματική καταγραφή και διάσωση της Βιομηχανικής Κληρονομιάς της Δωδεκανήσου».

 

Συγκρότηση Διεπιστημονικής Ομάδας Εργασίας για την: «Συστηματική καταγραφή της Βιομηχανικής Κληρονομιάς της Δωδεκανήσου».

 

Το ΤΕΕ τμ. Δωδ/σου, προκειμένου να συγκροτήσει Διεπιστημονική Ομάδα Εργασίας με θέμα την Συστηματική καταγραφή της Βιομηχανικής Κληρονομιάς της Δωδεκανήσου, σε συνεργασία με την Περιφέρεια Ν. Αιγαίου και την Π.Ε.Δ Ν. Αιγαίου, καλεί τους ενδιαφερόμενους συναδέλφους μηχανικούς (κυρίως Αρχιτέκτονες, Πολ. Μηχ., Τοπογράφους και Μηχ. Μηχ. και ένα Μηχ. Η/Υ) καθώς επίσης άλλες ειδικότητες επιστημόνων (ιστορικοί, αρχαιολόγοι, οικονομολόγοι κλπ) που επιθυμούν να συμμετάσχουν, να εκδηλώσουν το ενδιαφέρον τους για συμμετοχή τους στην ομάδα, μέχρι την Παρασκευή 12.02.2016, και ώρα 23.59 καταθέτοντας αντίστοιχη αίτηση στα γραφεία του ΤΕΕ τμ. Δωδ/σου.

Στην αίτηση πρέπει να αναφέρεται το Ονοματεπώνυμο, η Ειδικότητα, ο αρ. μητρώου ΤΕΕ αν πρόκειται για μηχανικούς , Στοιχεία επικοινωνίας Δ/νση Τηλ. E.mail , Επαγγελματική απασχόληση – Ελεύθερος επαγγελματίας ή Μισθωτός Ιδιωτικού – Δημοσίου τομέα , ΑΦΜ και αντίστοιχη ΔΟΥ , και τέλος να συνοδεύεται από σύντομο βιογραφικό. Αντικείμενο της Διεπιστημονικής Ομάδας Εργασίας είναι η καταγραφή – καταλογοποίηση των βιομηχανικών κτηρίων του νομού (κυρίως του 20ου αιώνα) και η επεξεργασία προτάσεων – πιλοτικών δράσεων για τη δημιουργία ενός συνολικού σχεδίου δάσωσης - διαχείρισής τους.

Η ομάδα αυτή μπορεί επίσης να έλθει σε συνεργασία με Εκπαιδευτικά Ιδρύματα (Εθνικό Μετσόβιο Πολυτεχνείο, Αριστοτέλειο Πανεπιστήμιο Θεσσαλονίκης, Πανεπιστήμιο Αιγαίου κλπ) για την οργάνωση ερευνητικών προγραμμάτων σχετικών με τη Βιομηχανική Κληρονομιά της Δωδ/σου, καθώς και με τα Υπουργεία Πολιτισμού και Παιδείας (Γενικά Αρχεία Κράτους) και το TICCIH (Διεθνής Επιτροπή για τη Διατήρηση της Βιομηχανικής Κληρονομιάς).

Οι αιτήσεις εκδήλωσης ενδιαφέροντος θα αξιολογηθούν από την Δ.Ε. του ΤΕΕ με αντίστοιχη απόφαση .Στα πλαίσια αυτά, η Διοικούσα Επιτροπή μπορεί να προτείνει και ενδεχόμενες άλλες συμμετοχές που θα κριθούν απαραίτητες για την καλύτερη λειτουργία της ομάδα

 

Στοιχεία Έργου:

Το έργο θα εξελιχθεί σε δυο φάσεις.

Α’ Φάση:

Περιλαμβάνει την ανάλυση και αξιολόγηση των ιδιαίτερων χαρακτηριστικών του κάθε θέματος, μέσω έρευνας σε αρχειακές πήγες (Γενικά αρχεία Κράτους, Αρχείο Υπουργείου Βιομηχανίας (Ελλάδα), Υπηρεσία Νεοτέρων Μνημείων Δωδ/σου, Αρχείο Υπουργείου Βιομηχανίας (Ιταλία), τοπικές βιβλιοθήκες, Βιβλιοθήκη της Ιταλικής Αρχαιολογικής Σχολής, Τοπικές εφημερίδες, προφορικές μαρτυρίες κλπ). Συγκεκριμένα

 

 1. Οικονομική έρευνα του α’ μισού του 20ου αιώνα.
 2. Συστηματική καταγραφή σε δελτία τεκμηρίωσης
  Προβιομηχανικών κτηρίων

  Βιοτεχνικών εγκαταστάσεωv
  Παραδοσιακών επαγγελμάτων
  Εργατικών κατοικιών

  Φυσικών τόπων εκμετάλλευσης
  Τεχνικών έργων υποδομής

 3. Χωροταξική-πολεοδομική οργάνωση βιομηχανικών ζωνών.

 4. Οργάνωση ζωής στους τόπους εργασίας, στοιχεία ανθρώπινου δυναμικού, προέλευση, ταυτότητα κοινωνικών ομάδων.

 5. Περιγραφή της παραγωγικής διαδικασίας και καταγραφή του μηχανολογικού εξοπλισμού και των μέσων επεξεργασίας των εγκαταστάσεων μνημείων που θα χαρακτηρισθούν ως μνημεία μείζονος σημασίας.

 6. Εντοπισμός μέσων συγκοινωνίας και μεταφοράς πρώτων υλών και προϊόντων παραγωγής.

 7. Σχεδιαστική –σκαριφηματική απόδοση εγκαταστάσεων .οπου κριθεί απαραίτητο και εφικτό

 8. Γενική δομική περιγραφή και τεκμηρίωση της παθολογίας

   

  Η καταγραφή θα εμπλουτιστεί με την φωτογραφική τεκμηρίωση των κτιρίων, με τη συλλογή υλικού μέσω έρευνας στα αρχεία του Κράτους και ιδιωτικών συλλογών.

  Β’ φάση:
  Ακολουθεί η κωδικοποίηση όλων των στοιχείων στοιχεία που θα συλλεχθούν με σκοπό την αξιολόγηση και τον βαθμό προστασίας καθώς και η επιλεκτική αναλυτική τεκμηρίωση των κτηρίων που είναι μνημεία μείζονος σημασίας

  Τα αποτελέσματα θα παραδοθούν σε αριθμό τριών αντιτύπων ( Ένα για τον κάθε συμβαλλόμενο – ΠΝΑΙ, ΠΕΔ Νοτίου Αιγαίου και ΤΕΕ Τμ. Δωδ/σου ) και θα περιλαμβάνουν

  • Δημιουργία ενός αρχείου που θα παραδοθεί και σε ηλεκτρονική μορφή και θα αφορά στη βιομηχανική κληρονομιά της Δωδεκανήσου ως συμβολή στην διεπιστημονική έρευνα Η ηλεκτρονική μορφή θα περιλαμβάνει εμπλουτισμένη φωτοθήκη, σχεδιοθήκη, και αρχειακό υλικό ( βιντεοσκοπήσεις, σχεδιαστικές αποτυπώσεις φωτογραφίες συλλεκτών αποδελτιώσεις τοπικών εφημερίδων ).
  • Δημιουργία ψηφιακής βάσης δεδομένων.

  Μεταγενέστερο στόχο που δεν συμπεριλαμβάνεται στην παρούσα προγραμματική σύμβαση, αποτελεί:

   

  • Η έκδοση αντίστοιχου λευκώματος.
  • Ενημέρωση - ευαισθητοποίηση της κοινής γνώμης σε θέματα που αφορούν τη
  • βιομηχανική κληρονομιά (διοργάνωση φωτογραφικών - αρχιτεκτονικών εκθέσεων,
  • διαλέξεων με θέμα τη βιομηχανική αρχαιολογία κ.ά.).

   

  Η πραγματοποίηση κύκλων διαλέξεων με την παρουσίαση της έρευνας της Ομάδας Εργασίας

   

  Η τελική παραλαβή του έργου θα γίνει από τη Δ.Ε. του ΤΕΕ τμ. Δωδ/σου, ως φορέας εκτέλεσης και υλοποίησης του έργου

   

  Για τη Δ.Ε. Ο Πρόεδρος

  Ιάκωβος Γρύλλης

 

Τελευταία τροποποίηση στις Πέμπτη, 12 Οκτώβριος 2017 08:53
επιστροφή στην κορυφή

Τοποθεσία

Τα γραφεία του ΤΕΕ τμ. Δωδεκανήσου βρίσκονται στη Ρόδου, στο νεοκλασικό κτίριο Παυλίδη επι της οδού Μητροπόλεως 4.

Για περισσότερα στοιχεία επικοινωνίας κάντε κλικ εδώ.

Επισκέψεις Ιστοσελίδας

All 3273